masajes barcelona
   

Beneficis del massatge

 
Beneficis per a la pell
L'acció mecànica (el frec del terapeuta amb la pell del pacient), genera hiperèmia (acumulació de sang en una regió orgànica) i una acció reflexa (vasodilatació superficial). La vasodilatació i hiperèmia originen una beneficiosa regulació de les funcions de la pell i del múscul subjacent.

El massatge origina l'alliberament d'histamina, que produeix:
 • Vasodilatació capil·lar amb enrogiment local.
 • Augment de la transpiració.
 • Augment de la secreció sebàcia.
 • Activació de la nutrició de les cèl•lules dèrmiques.
 • Augment de la temperatura local.
 • Afavoreix l'eliminació de substàncies de la pell.
 • Beneficis per al múscul

  L'efecte de la manipulació de la pell on hi ha teixit muscular estriat (40% aproximadament del cos humà) millora les propietats bàsiques del múscul: to, elasticitat i contractibilitat. En augmentar el fluix sanguini del múscul, es regula el to i augmenta l'elasticitat i contractibilitat.

 • La vasodilatació i hiperemia produïdes pels estímuls creats en manipular el múscul amb el massatge originen un augment del nivell de saturació d'oxigen de la sang arterial, elevant el contingut d'hemoglobina i glòbuls vermells. Això produeix un drenatge amb sortida de catabolits, procedents de la contracció muscular (àcid làctic, àcid pirúvic...). D'aquesta manera, el múscul recupera més ràpidament la capacitat contràctil, augmentant la força muscular, millorant la resistència al treball i disminuint la fatiga; el massatge actua com a descontracturant de la fibra muscular, disminueix la sensació dolorosa i produeix relaxació.
 • Aquests beneficis varien depenent de la intensitat del massatge. Un massatge superficial té poc efecte en la massa muscular, mentre que pressions profundes i brusques estimulen el múscul i augmenten la contractibilitat. Un amassament lent amb pressions suaus facilita la relaxació.
 • Beneficis per a la circulació sanguínia i limfàtica
  El massatge actua a tres nivells circulatoris:
 • Sobre la circulació arterial (artèries, arterioles i capil·lars)
  El massatge produeix un estímul al fluix sanguini en les arterioles i artèries, s'accelera la circulació i provoca enrogiment a la zona tractada. Aquest rubor, per la dilatació dels vasos perifèrics, és més intens quant més constant i profund sigui l'estímul aplicat. Aquest augment de fluix arterial enriqueix l'oxigen i substàncies nutritives i augmenta el metabolisme local. Sobre els capil•lars superficials, actua com a vasodilatador.
 • Sobre la circulació venosa
  El massatge realitzat en sentit centrípet accelera el fluix venós, afavorint el retorn sanguini i augmentant l'acció de les vàlvules.
 • Sobre la circulació limfàtica
  Afavoreix el buidament i la reabsorció de líquids i detritus tissulars, així com la sortida de matèries tòxiques de la zona lesionada.
 • Beneficis per a l'aparell digestiu
  Actua sobre les nanses intestinals de l'intestí gruixut. Depenent de la direcció i la intensitat en la que realitzem el massatge, es produeix un efecte relaxant (massatge suau i en direcció a les nanses intestinals) o estimulant (major intensitat del massatge).
 • Beneficis per al teixit adipós
  El massatge s'utilitza en estètica per dissoldre els cúmuls adiposos per la lisis mecànica que es produeix en treballar la zona. Augmenta la circulació, es produeix hiperèmia i augmenta la reabsorció d'adipòcits. En maniobrar sobre el teixit gras, aquest es mobilitza i els greixos tendeixen a disminuir.
 • Beneficis per al sistema nerviós
  En funció de l'aplicació de la tècnica s'obtenen diferents beneficis. Si s'aplica suaument, disminueix la sensibilitat dels nervis sensitius produint una sedació. Si s'aplica més fort o ràpid, augmenta l'excitabilitat dels nervis motors, augmentant el to i facilitant la contracció muscular. També a causa de l'hiperèmia produïda millora la nutrició dels nervis perifèrics.
 • Beneficis psicològics
  Produeix analgèsia i relaxació, aplicat en unes condicions de temperatura adequada, ambient i música relaxats, etc. Quan es tracta d'un treball suau, produeix un efecte analgèsic i relaxant, que permet que la persona s'evadeixi dels problemes de la vida quotidiana.
     
Tel. 654 504 531